PERATURAN MENTERI BERSAMA/SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 0430/M.PPN/12/2016
tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Status: BERLAKU