PERATURAN MENTERI BERSAMA/SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 0430/M.PPN/12/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019

Status: BERLAKU